Bollnäs KBT-mottagning AB

Gävleborgs län

Information

Bollnäs KBT-mottagning AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Bollnäs KBT-mottagning AB finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bollnäs KBT-mottagning AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Bollnäs KBT-mottagning AB har haft sedan 2007-06-28. Bollnäs KBT-mottagning AB har funnits sedan och 2007-07-30 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bollnäs KBT-mottagning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Runv. 1, 821 51, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0278-26040.

Bollnäs arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Bollnäs KBT-mottagning AB Privat, ej börsnoterat.

Bollnäs KBT-mottagning AB har idag 556732-4404 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Bollnäs KBT-mottagning AB

Psykoterapi, alkohol och drogbehandling, utbildning och handledning.

I Bollnäs KBT-mottagning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nyström, Kay Gunnar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Karin Rose-Marie som är född 1965 och har titeln Suppleant, .