Svedenvest AB

Gävleborgs län

Information

Svedenvest AB är ett av många verksamheter som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som Svedenvest AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Svedenvest AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2004-04-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Svedenvest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0278-636400.

Bollnäs arbetar för att verksamheter som Svedenvest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Svedenvest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av konsult- och datatjänster, registreringar inom telefoni, tillhandahållande av tjänster avseende grafik, bildbehandling, elektronik och musik ävensom äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Svedenvest AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Svedenvest AB och det är följande personer, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Svedenvest AB är 556661-3328.