Nisses Bud Bollnäs AB

Gävleborgs län

Information

Nisses Bud Bollnäs AB är ett av många företag som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som Nisses Bud Bollnäs AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Nisses Bud Bollnäs AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1997-12-15. Men sedan 1998-01-01 så har Nisses Bud Bollnäs AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Renslyckan 12, 821 50, Bollnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nisses Bud Bollnäs AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0278-16680.

Bollnäs arbetar för att företag som Nisses Bud Bollnäs AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Nisses Bud Bollnäs AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva olika transporter på väg, import och export av varor och tjänster försäljning och uthyrning av fordon, flyttransporter av möbler samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.

Firmatecknare för Nisses Bud Bollnäs AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nisses Bud Bollnäs AB och det är följande personer, Eriksson, Nils Gösta Urban som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Kjellgren, Karl Rickard som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Linda Anette som är född 1979 och har titeln Suppleant, Kjellgren, Petra Susanne som är född 1971 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Forsberg, Eva Annika som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Nisses Bud Bollnäs AB är 556548-8987.