Silvicolare AB

Gävleborgs län

Information

Silvicolare AB är ett av många verksamheter som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som Silvicolare AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Silvicolare AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1997-01-01.

Silvicolare AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1997-09-04. Men sedan 1998-01-01 så har Silvicolare AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till TORSBERGSGATAN 6, 821 31, Bollnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Silvicolare AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0278-35454.

Bollnäs arbetar för att verksamheter som Silvicolare AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Silvicolare AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utföra förvaltningsuppdrag och entreprenadverksamhet företrädesvis inom skogsnäringen samt bedriva finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Silvicolare AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edholm, Anna Elna Charlotta -Edholm, Gustaf Fredrik -Edholm, Gustav Adolf -Edholm, Johan Jacob.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Silvicolare AB och det är följande personer, Edholm, Gustav Adolf som är född 1933 och har titeln VD, Edholm, Gustav Adolf som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Anna Elna Charlotta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Gustaf Fredrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Johan Jacob som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Ulrika Ulla Margareta som är född 1937 och har titeln Suppleant.Nilsson, Inger Agneta som är född 1960 och har titeln Revisor, Sturesson, Sture Håkan som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, LR Revision i Bollnäs AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Silvicolare AB är 556545-6257.