Hälsinge Ekonomi Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Hälsinge Ekonomi Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Hälsinge Ekonomi Aktiebolag finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hälsinge Ekonomi Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Hälsinge Ekonomi Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. Hälsinge Ekonomi Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hälsinge Ekonomi Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 4, 823 30, Kilafors men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-650999.

Bollnäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Hälsinge Ekonomi Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hälsinge Ekonomi Aktiebolag har idag 556501-0336 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Arvidsson, Ulla Elisabet -Fogeby, Mona Margareta är den som för stunden ansvarar för Hälsinge Ekonomi Aktiebolag

Bolaget skall bedriva redovisnings- och bokföringsverksamhet, konsultverksamhet i ekonomiska och skattemässiga frågor, därtill bedriva verksamhet med reparation av musikinstrument, framföra musik och daltaga i musikarrangemang, ge språkundervisning och i anslutning till uppräknade verksamheter därmed förenlig verksamhet.

I Hälsinge Ekonomi Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Ulla Elisabet som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogeby, Mona Margareta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Sven Lennart som är född 1960 och har titeln Suppleant, Fogeby, Nils Ted som är född 1958 och har titeln Suppleant, Olsson, Hans-Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, Södermalm Samrev Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.