Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Kilaforsv. 165, 821 41, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0278-12345.

Bollnäs arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag har idag 556388-7842 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning och utföra reparationer av motordrivna fordon, utföra elreparationer och försäljning av eltillbehör till fordon, plåt- och blästringsarbeten, uthyrning av maskiner och inventarier i anslutning härtill, äga och för- valta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt utföra transporttjänster ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Motorcenter i Bollnäs Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Janusiewicz, Göran Stanislaw som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Janusiewicz, Gunnar Kazimierz som är född 1947 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .