Walter Sahlqvist AB

Gävleborgs län

Information

Walter Sahlqvist AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Walter Sahlqvist AB finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Walter Sahlqvist AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Walter Sahlqvist AB har haft sedan 1994-01-01. Walter Sahlqvist AB har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Walter Sahlqvist AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Dalav. 21, 821 41, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-16748.

Bollnäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Walter Sahlqvist AB Privat, ej börsnoterat.

Walter Sahlqvist AB har idag 556285-3183 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Walter Sahlqvist AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultativ verksamhet främst inom områdena företags- och organisationsutveckling, och att i anslutning därtill idka annan därmed förenlig verksamhet såsom att förvärva aktier i nya och utvecklingsbara företag.

I Walter Sahlqvist AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sahlqvist, Walter Gustaf Augustin som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Cedervall, Catarina Maria som är född 1966 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .