Tuppz Bollnäs AB

Gävleborgs län

Information

Tuppz Bollnäs AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Tuppz Bollnäs AB finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tuppz Bollnäs AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Tuppz Bollnäs AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Tuppz Bollnäs AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Industrig. 14, 821 41, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-613450.

Bollnäs arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Tuppz Bollnäs AB Privat, ej börsnoterat.

Tuppz Bollnäs AB har idag 556196-2241 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Tuppz Bollnäs AB

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att idka handel med motorfordon och maskiner samt därmed förenlig verksamhet.

I Tuppz Bollnäs AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Perzon, Bengt Thomas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Perzon, Ingela Jennie-Matilda T som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Åsberg, Bengt Olof Gustaf som är född 1938 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Månsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .