Aktiebolaget Modigs Maskiner

Gävleborgs län

Information

Aktiebolaget Modigs Maskiner är ett av många bolag som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Modigs Maskiner finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Modigs Maskiner är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2003-11-20.

Aktiebolaget Modigs Maskiner som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1973-07-11. Men sedan 2003-11-20 så har Aktiebolaget Modigs Maskiner varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Annefors 7959, 821 92, Bollnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Modigs Maskiner så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0278-34070.

Bollnäs arbetar för att bolag som Aktiebolaget Modigs Maskiner ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Modigs Maskiner. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom mark- och schaktområdet och maskintjänstuthyrning i anslutning härtill, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Modigs Maskiner är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Modigs Maskiner och det är följande personer, Modig, Birger Clifford som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Karin Marie som är född 1951 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Larsson, Bengt Anders som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Modigs Maskiner är 556182-3484.