Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Bollnäs och Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många företag där och Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1972-06-15. Det finns flera olika företag i Gävleborgs län som är ett stort län. Bollnäs där företaget finns i jobbar för att företag som Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag ska trivas.

Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Bollnäs så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bereda företagshälsovård i enlighet med de riktlinjer härför, om vilka SAF träffat överenskommelse med motpart på arbetsmarknaden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Bollnäs.

Vill man komma i kontakt med Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0278-17210.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Calleberg, Jan Sören -Högberg, Ulf Lennart.

De som är på något sätt har med Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag är Högberg, Ulf Lennart som är född 1952 och har titeln Extern VD, Calleberg, Jan Sören som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Embretsén, Bengt Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Granath, Max Benny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Mansson, Åsa Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sundin, Lennart Helge som är född 1943 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantForsberg, Eva Annika som är född 1947 och har titeln Revisor, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Larsson, Bengt Anders som är född 1958 och har titeln RevisorssuppleantÅgren, Hans Johan som är född 1975 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland Aktiebolag har 556165-6389 som sitt organisationsnummer.