L. Persson Byggnads Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

L. Persson Byggnads Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där L. Persson Byggnads Aktiebolag finns. I Bollnäs så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. L. Persson Byggnads Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket L. Persson Byggnads Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. L. Persson Byggnads Aktiebolag har funnits sedan och 1971-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till L. Persson Byggnads Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Framnäsv. 22, 821 43, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-10787.

Bollnäs arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är L. Persson Byggnads Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

L. Persson Byggnads Aktiebolag har idag 556140-4004 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för L. Persson Byggnads Aktiebolag

Bolaget skall uppföra byggnader samt utföra brunnsborrningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I L. Persson Byggnads Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Björn som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Barbro Birgitta som är född 1950 och har titeln Suppleant, Ågren, Hans Lennart som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .