Bostadsrättsföreningen Parken

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Parken är ett bolag som finns i Bollnäs. I Bostadsrättsföreningen Parken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Tomas Per Ivar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljeholm, Kjell Göran som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmberg, Ingrid Margaretha som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Alf Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Pollackgårds, Ulf Lars Axel som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Ingrid Elisabet som är född 1950 och har titeln SuppleantMattsson, Marie Britt-Louise som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Parken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Parken på telefon 0278-41603.

Föreningen har till ändamål att inom Arbrå förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus, samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bo- stadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Parken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Parken är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Bollnäs arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Parken innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Parken är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Parken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Malmberg, Ingrid Margaretha -Pollackgårds, Ulf Lars Axel

Bostadsrättsföreningen Parken har 786500-0926 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.