HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Bollnäs och HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-07-19. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Bollnäs där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs ska trivas.

I Bollnäs så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs och det finns flera verksamheter som är det idag i Bollnäs.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bohman, Jan-Erik -Bolin, Berit Cecilia -Kihlström, Sara Kristina -Rahm, Marianne.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs är Bohman, Jan-Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bolin, Berit Cecilia som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Kihlström, Sara Kristina som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsén, Ossian Sune som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rahm, Marianne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrberg, Nils Svante som är född 1947 och har titeln SuppleantÖqvist, Bengt Ove som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Ljusnan i Bollnäs har 786500-0736 som sitt organisationsnummer.