HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs

Gävleborgs län

Information

I Bollnäs finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs. Det finns flera verksamheter som liknar HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs i Gävleborgs län. Bollnäs är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1964-11-23 så har HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs och det finns fler verksamheter som är det i Bollnäs.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs så kan man gör det genom att posta ett brev till Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn. Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Blom, Mona som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Flink, Jan Erik Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Rolin, Rolf Verner som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Schön, Sven Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedberg, Jan Erik som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvardsson, Gunilla Christina som är född 1939 och har titeln SuppleantSöderkvist, Bertil Inge som är född 1930 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blom, Mona -Flink, Jan Erik Anders -Rolin, Rolf Verner -Schön, Sven Christer .

HSB bostadsrättsförening Brogården i Bollnäs har 786500-0538 som sitt organisationsnummer.