Förvaltaren Bostadsrättsföreningen

Gävleborgs län

Information

Förvaltaren Bostadsrättsföreningen hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Förvaltaren Bostadsrättsföreningen finns. I Bollnäs så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Förvaltaren Bostadsrättsföreningen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Förvaltaren Bostadsrättsföreningen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Förvaltaren Bostadsrättsföreningen så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 24 C, 820 10, Arbrå men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-41603.

Bollnäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Förvaltaren Bostadsrättsföreningen har idag 786500-0322 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Lilian Margareta -Pollackgårds, Ulf Lars Axel är den som för stunden ansvarar för Förvaltaren Bostadsrättsföreningen

Föreningen har till ändamål att inom Arbrå förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus, samt att i föreningen till- höriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bo- stadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

I Förvaltaren Bostadsrättsföreningen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bergvall, Ulla Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lilian Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pollackgårds, Ulf Lars Axel som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Clary Marianne som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Säll, Emma Ingegerd som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ernst Håkan som är född 1948 och har titeln SuppleantPersson, Karl Henrik som är född 1976 och har titeln Suppleant, .