Bollnäs frörensningsförening u.p.a.

Gävleborgs län

Information

Bollnäs frörensningsförening u.p.a. hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Bollnäs som är den kommunen där Bollnäs frörensningsförening u.p.a. finns. I Bollnäs så finns det många olika Ekonomisk förening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Bollnäs frörensningsförening u.p.a. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har ej F-skatt. Bollnäs frörensningsförening u.p.a. har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bollnäs frörensningsförening u.p.a. så kan ni göra det genom att skicka er post till ALFTAVÄGEN 17, 821 30, Bollnäs men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0278-10353.

Bollnäs arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Bollnäs frörensningsförening u.p.a. har idag 786500-0157 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för Bollnäs frörensningsförening u.p.a.

Föreningen utgör en sammanslutning av jordbrukare i Bollnäs soc- ken och angränsande orter och har till uppgift att ombesörja rensning av utsädesvaror, verka för spridande av de stammar och sorter av vall- och sädesväxter, som bäst passa för orten, om- besörja köp och förmedling av utsädesvaror samt på bästa sätt ordna malning av avrensningsfrö och kvarnspannmål.

I Bollnäs frörensningsförening u.p.a. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fällström, Anneli Catrin Elisabeth som är född 1965 och har titeln Likvidator, .