Idéknuten Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Idéknuten Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som Idéknuten Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Idéknuten Ekonomisk förening som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1996-01-31. Men sedan 1996-01-01 så har Idéknuten Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Rabo 3526, 821 95, Bollnäs. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Idéknuten Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0278-18295.

Bollnäs arbetar för att företag som Idéknuten Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Idéknuten Ekonomisk förening. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att sälja tjänster och produkter samt bedriva affärsverksamhet med försäljning och marknadsföring av egna eller importerade hantverks- och konstnärsprodukter, textil och kläder samt därmed förenlig verksamhet vari medlemmarna deltar med egen arbetsinsats. - föreningen kan även förmedla anskaffning av material för medlemmarnas hantverksutövning. Idéknuten ekonomisk förening kan även sälja egenanskaffade produkter som kompletterar medlemmarnas produkter. Föreningen skall vidare: - verka för samarbete med andra Handelsgårdar vad gäller produktutveckling, marknadsföring och försäljning. - anordna kurser och utställningar för att främja kvinnors företagande och utvecklingsmöjligheter. - arbeta för att bevara och utveckla kvinnors hantverkstraditioner och kunskaper runt dessa. - visa på den kulturella mångfalden bland kvinnliga företagare och hantverkare.

Firmatecknare för Idéknuten Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Idéknuten Ekonomisk förening och det är följande personer, Denward, Karin Anita som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Köhler, Marie Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Mickelsson, Anna Kristina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Eva Anna-Lena som är född 1965 och har titeln Suppleant, Jonsson, Britt Ingrid som är född 1944 och har titeln Suppleant, Lindkvist, Zaidy Margareta som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Idéknuten Ekonomisk förening är 769601-2751.