HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs är ett av många bolag som finns i Bollnäs. Det är nämligen den kommunen som HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1980-01-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Humlegårdsg. 8 A, 826 31, Söderhamn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Bollnäs arbetar för att bolag som HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs. Det finns flera bolag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fröjd, Dan-Erik -Larsson, Lars Åke -Mansson, Åsa Christina -Östman, Ann-Charlott.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs och det är följande personer, Larsson, Lars Åke som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Fröjd, Dan-Erik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Mansson, Åsa Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Modd, Magnus Arne som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsén, Ossian Sune som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Ann-Charlott som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot.Hugosson, Erik Jimmy som är född 1968 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB bostadsrättsförening Renskullen i Bollnäs är 716413-4293.