UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

I Bollnäs finns det ett Ekonomisk förening som heter UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening i Gävleborgs län. Bollnäs är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1953-09-07 så har UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2004-01-08 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Bollnäs.

Vill man komma i kontakt med UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Undersvik 4678, 820 11, Vallsta. Vi ni istället prata med UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra, driva och underhålla vattenanläggning för fastigheter inom undersviks kyrkby, bollnäs kommun. föreningens uppgift är att bygga och underhålla vattenledningar samt att i dessa tillhandahålla dricksvatten intill ett avstånd av 30 meter från medlems byggnad.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Lind, Gustaf Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dahlgren, Karin Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Häggeborg, Ulf Jonas Olof som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Rora, Lars Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlind, Berndt Hans Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gunnar som är född 1928 och har titeln SuppleantJohansson, Karl Hugo som är född 1934 och har titeln Suppleant, Larsson, Olle som är född 1927 och har titeln Suppleant, .

Förutom av styrelsen, av Åke Lind och Olle Häggeborg, var för sig. .

UNDERSVIKS Vattenförening, Ekonomisk förening har 716413-4160 som sitt organisationsnummer.