Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a.

Gävleborgs län

Information

716413-4103 är organisationsnummer för verksamheten Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Bollnäs som är den kommunen som Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. finns i.

Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. har varit registrerat sedan 1937-11-09 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1998-01-01.

Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. är och det finns flera verksamheter i Bollnäs som också är .

Firmatecknare för Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av Erland Hedin och Ulf Schön, i förening.

Vill ni komma i kontakt med Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Orbadenv. 10, 820 11, Vallsta

Att efter förvärv av bäckar och källor eller på annat lämp- ligt sätt, å mark inom Hovs och Vallsta byar i Arbrå socken, anlägga vattenledning till sina inom samma by boende med- lemmar. Medlemmmarna överlåter sina gamla ledningar och vatten- reservoir med alla rättigheter och skyldigheter avgiftsfritt till föreningen mot det att föreningen för framtiden ikläder sig alla kostnader för ledningarnas underhåll

Det finns olika personer som har en koppling med Vallsta by Vattenledningsförening u.p.a. och det är Gustafsson, Lars Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Nils Erland som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Schön, Ulf Christer som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Billsmon, Sonny Gunnar som är född 1956 och har titeln Suppleant, Eriksson, Rolf Johnny som är född 1957 och har titeln Suppleant,